Arrangere
 • Organisere innhold
 • Sette opp tilganger og sikkerhet
 • Legge verktøy lett tilgjengelig
Enheter
 • Oppsett av programvare
 • Forenkle pålogging
 • OneDrive sync
Læring
 • Lære innholdslokasjoner
 • Lære verktøy du trenger
 • Lære retningslinjer og forventninger
Møter
 • Møtemaler
 • Innkalling
 • Referater og etterarbeid
Samhandle
 • Fordele oppgaver
 • Kommunisere om status
 • Arbeide samtidig på dokumenter
Automatiser
 • Velge oppgaver som kan automatiseres
 • Velge oppgaver som skal gjøres manuellt
 • Automatisere oppgaver